Zeleni karton

Zeleni karton je obavezan dokument ako se vozilom domaće registracije putuje u inostranstvo .

Od 01.01. 2012 godine zeleni karton je neophodan samo za Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu.

- Važnost ovog dokumenta je od trenutka izdavanja pa do  isteka premije obaveznog osiguranja.
- Ovaj dokument se vezuje uz polisu obaveznog osiguranja i na njoj se mora nalaziti broj polise uz koju važi.
- Osiguravajuće društvo koje je izdalo polisu obaveznog osiguranja izdaje i zelenu kartu.

Za dobijanje ovog dokumenta potrebno je:
1. Polisu obaveznog osiguranja na uvid
2. Saobraćajna dozvola

Dodatne informacije
- Zelena karta osiguranja je dokaz da za svoje vozilo imate zaključeno osiguranje auto-odgovornosti kod domaćeg osiguravajućeg društva.
- Posedovanjem zelene karte obezbeđujete osiguravajuću zaštitu za eventualne materijalne i nematerijalne štete koje možete pričiniti drugima (trećim licima) u saobraćajnoj nezgodi prilikom boravka u nekoj od zemalja članicama sistema zelene karte.

-