Putno osiguranje

OSIGURANJE ZA VREME PUTA I BORAVKA U INOSTRANSTVU  SA  ASISTENCIJOM

Polisa putnog  osiguranja  je zaštita od mogućih neprijatnosti na putovanjima u inostranstvu , jer  pokriva troškove hitne medicinske pomoći i bolničkog lečenja, kao i troškove prevoza u zemlju.

I kod pažljivo isplaniranih putovanja ili kratkih izleta u inostranstvo može Vam se dogoditi nešto nepredviđeno, nezgoda ili bolest. Troškovi, koji su povezani sa lečenjem su naravno visoki, a ponekad odgovarajuće zdravstvene usluge u svetu uopšte nisu jeftine.

Kod nas možete uzeti polisu putnog zdravstvenog osiguranja za Vas i članove Vaše porodice po veoma povoljnim uslovima .


-