Prenos vlasništva

Kod nas možete izvršiti prenos vlasništva na motornom vozilu (sačinjavanje kupoprodajnih ugovora i podnošenje poreskih prijava)

-