Potrebna dokumenta za registraciju

Za fizička lica:

- lična karta
- saobraćajna dozvola
- polisa osiguranja i uplatnice sa placenim taksama
- stare tablice

Za pravna lica:

- izvod iz APR-a
- potvrde iz banke o izvršenim uplatama
- ovlašćenje na memorandumu za preuzimanje novih registraskih tablica, registracione nalepnice i saobracajne dozvole

Za vozila na lizingu za fizička lica:

- izvod iz APR-a lizing kuće
- overa registracionog lista pečatom
- potvrde iz banke o izvršenim uplatama
- ovlašćenje na memorandumu za overu saobraćajne dozvole
- potvrda lizing kuće za registraciju vozila
- ugovor o lizingu

Za vozila na lizingu za pravna lica:

- izvod iz APR-a lizing kuće
- izvod iz APR korisnika lizinga
- overa registracionog lista pečatom
- potvrde iz banke o izvršenim uplatama
- ovlašćenje na memorandumu
- ugovor o lizingu
- potvrda lizing kuce

-